นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกิจกรรมเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม "มาแลนะ" ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางร่วมกิจกรรมเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม "มาแลนะ" ประจำปี 2563 โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ( สวนหน้าโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ) โดยจะจัดขึ้นทุกวันอังคารและพุธสุดท้ายของเดือน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการออกร้านขายสินค้าอาหารพื้นเมืองของชาวไทยพุทธและมุสลิม การฉายหนังกลางแปลง และการแสดงพื้นบ้านโดยมีประชาชนให้ความสนใจและร่วมงานไม่ต่ำกว่าวันละห้าร้อยคน