นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ลงพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 เวลา 10.40 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ลงพื้นที่ ม.11 บ้านปากล่อ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร ทับซ้อนพื้นที่ป่า เพื่อให้เกษตรกรได้มีเอกสารสิทธิ์ โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมปรึกษา และหาทางการแก้ปัญหาให้เกษตรกร