ผู้แทนพิเศษฯ มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการ ติดตามโครงการ "ความสุข  แบบวิถีไทย" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมีกิจกรรมและการดำเนินงาน      ที่สำคัญดังนี้

       

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านหน้าถ้ำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา อำนวยความสะดวก และบริการนักท่องเที่ยวที่มาไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามโครงการ
"ความสุข  แบบวิถีไทย" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา ในการนี้ มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก มาไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด โดยมียุวมัคคุเทศก์          จากโรงเรียนวัดหน้าถ้ำมาร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมความสุขวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยการจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางมาสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส เปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร อำเภอยี่งอ