นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมผู้นำกลุ่มไทยพุทธ พื้นที่อำเภอจะแนะ นราธิวาส

                           เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้นำกลุ่มไทยพุทธ ณ บ้านไอบาลอ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังข้อมูลความเป็นอยู่ของราษฎร และติดตามความก้าวหน้าการเลี้ยงปลากือเลาะ(พลวงชมพู)ในบ่อดิน ที่ผู้แทนพิเศษกลุ่มภารกิจที่ ๕ ได้นำพันธุ์ปลา มาส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเมื่อสามปีที่แล้ว ผลปรากฏว่าปลากือเลาะเจริญเติบโตดีขณะนี้นำ้หนักประมาณ ๒ กิโลกรัมต่อตัว

และทราบว่าทางสำนักงานประมงได้ต่อยอดโดยการนำพันธุ์ปลามาให้เลี้ยงเพิ่มขึ้นและติดตามให้คำแนะนำอยู่เสมอ ปลากือเลาะหรือปลาพลวงชมพู จึงน่าจะมีอนาคตและควรส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ที่เหมาะสม ได้เลี้ยงเพื่อเพิ่มรายได้ เนื่องจากเป็นปลาราคาค่อนข้างแพง หลังจากนั้นได้ไปดูการพัฒนาสำนักสงฆ์ไอบาลอ ได้ทราบว่าทางสำนักสงฆ์มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ ๒ โครงการคือ การก่อสร้างซุ้มประตู ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก้าวหน้าไปมากแล้ว ส่วนโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปยังอยู่ระหว่างการเพิ่มเติม