ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 15.00 น. พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มอบหมายให้ พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทานและประชาชนภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ซึ่งมีจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ตลอดจนพสกนิกรจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก