นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าพบปะพูดคุยกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่นาทิ้งร้างและการพัฒนาคุณภาพผลิตของเกษตรกรทำนาดั้งเดิม ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทราบว่าขณะนี้ ศูนย์วิจัยได้เก็บข้อมูลในพื้นที่ไว้เกือบจะสมบูรณ์แล้ว แต่ยังขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จะได้หารือ เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานต่อไป