ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโรคเชื้อราระบาดใบยาง

                          เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยนายอุดมไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโรคเชื้อราระบาดใบยางพารา ของ สำนักงานการยางนราธิวาสที่เป็นสาเหตุให้สวนยางพาราเกิดความเสียหายนับแสนไร่ ส่งผลทำให้ ผลผลิตน้ำยางลดลง ๓๐-๕๐ % สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างมาก ซึ่งเชื้อราชนิดนี้อาจจะระบาดไปยังพื้นใกล้เคียงด้วยโรคเชื้อราระบาดใบยางพารา จะมีลักษณะปรากฏบนใบยางแก่ เมื่อแรกเริ่มจะปรากฏรอยช้ำๆ เป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้งเป็นแผลกลมสีสนิมซีด โดยมีจุดแผลบนใบยางมากกว่า ๑ แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุดสาเหตุการระบาดเชื่อว่า น่าจะเกิดจากการแพร่กระจายเข้ามาประเทศจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกัน และมีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกันคือร้อนชื้น และฝนตกชุก ซึ่งปัญหาดังกล่าวในขณะนี้ กำลังระบาดหนักในพื้นที่หลายอำเภอ เช่น อำเภอแว้ง, สุไหงโก-ลก, รือเสาะ และอำเภออื่นๆ จนเกิดความเสียหายไปแล้วประมาณสองแสนไร่สำหรับจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดยะลา และปัตตานี ขณะนี้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย โดยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพบมีการระบาด จะแจ้งไปยังสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เพื่อติดต่อนักวิชาการ เพื่อหาวิธีป้องกัน แก้ไข และสกัดการแพร่ระบาด