ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และผลไม้ ให้กับปอเนาะบ้านค่าย

                   นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และผลไม้ ให้กับปอเนาะบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งรับดูแลเด็กกำพร้า ๓๕ คน เพื่อสงเคราะห์ในการดำเนินชีวิตต่อไป