สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ