ประกาศสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า
***รับสมัครสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
***รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 25562
ณ สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 073 424910