สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา สัมมนาพบปะสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

           

               สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา สัมมนาพบปะสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสร้างสันติสุขในพื้นที่ช่วงบ่ายวันนี้ (12 มิ.ย. 62) ที่โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ลงพื้นที่จัดสัมมนาพบปะสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง "สื่อภาครัฐกับการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" และพลตรี นิพนธ์ รองสวัสดิ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ภายใต้สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 , ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับการประชุมสัมมนาพบปะสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือ ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นในการบูรณาการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป
#จังหวัดชายแดนภาคใต้ #การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา
ช่างภาพ : ภานุพงศ์ สธัมบุตร