การประชุมและร่วมรับฟัง โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2563

               วันที่ 11 มิ.ย. 2562 พล.อ. จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย มอบหมายให้ พ.อ.ศรัญญู สังรี ฝ่ายอำนวยการ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน และ โครงการ Smart farming ซึ่งใช้ Solar cell (พลังงานงานแสงอาทิตย์) ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในชนบท ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมี สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับผิดชอบ และ โครงการทำความร่วมมือมอบทุนเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพสากล Global Genius Center ปีที่ 9 โดยมี สถาบันโฟกัสอะคาเดมี่ มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส รับผิดชอบ ซึ่งทั้ง 2 องค์กรนี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อ.สงขลา ให้มีการพัฒนา และเกิดประโยชน์ในการใช้การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยมี บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้ 128 คน ในจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 98 โรง.