การประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

               การประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ต. สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. และ พล.ต.เฉลิมพล จินารัตน์ ที่ปรึกษา สล.คปต. ร่วมรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะฯ ห้วงวันที่ 8-10 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา