ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเดินทางไปสังเกตการณ์ และพบปะให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักศึกษารักสันติรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้ รุ่นที่ ๒

               พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปสังเกตการณ์ และพบปะให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักศึกษารักสันติรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้ รุ่นที่ ๒ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา