หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประธานงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

               พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ธวัชชัย อุ่ยพาณิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน เข้า ร่วมงานในบรรยากาศอย่างอบอุ่น ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา