นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกิจกรรม รับสมัครจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

               นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาฯ ร่วมในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกของจังหวัดนราธิวาสในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งร่วมในกิจกรรม
ลงทะเบียนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ สมัครเป็นจิตอาสาใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการทำความดีด้วยหัวใจ และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ได้มีข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศและชุดสุภาพโทนสีเหลืองมาร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน