ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการก่อสร้างถนนจากยี่งอไปสนามบินนราธิวาส

               นาย จำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการก่อสร้างถนนจากยี่งอไปสนามบินนราธิวาส ปรากฎว่าเสร็จเรียบร้อย

สามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรไปมาได้แล้ว ต้องขอบคุณส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าของที่ดินที่ถนนตัดผ่าน ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหามาด้วยกันจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี