ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลให้การต้อนรับเลขาธิการองค์การสงเคราะห์นานาชาติเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เพื่อรับฟังผลการพัมนาพื้นที่จชต.

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยคณะข้าราชการได้เข้าร่วมต้อนรับ ดร.อับดุลอาซิส บินอะหมัด ซัลมาน เลขาธิการองค์การสงเคราะห์นานาชาติเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย นายลุอัยมูฮำหมัด อะห์มัด บาบิการ์ ผู้อำนวยการสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติประจำสำนักงานประเทศไทย และคณะฯ ที่ได้มาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และร่วมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต. ด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ร่วมชมบูธสินค้าของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่มาร่วมแสดงสินค้าในครั้งนี้ 

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ได้กล่าวในนามส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องขอขอบคุณคณะฯ ที่ได้มาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ และที่ผ่านมาทางองค์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศมายาวนานกว่า 10 ปี โดยได้ช่วยเหลือด้านผู้ประสบภัยสึนามิ ด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากต่าง ๆ และด้านอื่น ๆ อีกมากมายอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราย้อนอดีต 10 ปีที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการพัฒนาอาจไม่ค่อยดีมากนัก แต่ในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พัฒนาด้านกลไกต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้วันนี้ สถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ และที่สำคัญเราได้มุ่งเน้นเรื่องการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และหลาย ๆ ด้านเริ่มมีความก้าวหน้าไปไหนทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต

          นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้เดินทางไปยังศูนย์เด็กกำพร้าจังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่น้อง ๆ ในการดำรงชีวิตในพื้นที่อย่างมีความสุข จากนั้น ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยฟาฎอนี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาฎอนี และได้เดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อทำภารกิจอื่น ๆ ต่อไป