หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ปัจฉิมนิเทศ เยาวชนและผู้ปกครองในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ "Success 2"

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมในการปัจฉิมนิเทศ เยาวชนและผู้ปกครองในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ "Success 2" ซึ่งเป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพขีวิตของเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อนำศักยภาพของเยาวชนที่มีความสามารถด้านการกีฬาให้ได้รับโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 


ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 12 โรงเรียนครอบคลุมจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสงขลา โดยมีผู้ที่ประสบความสำเร็จได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬานักเรียนระดับประเทศและเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชี่ยนเกม 2018 อาทิ มูฮัมหมัดฟิตรี อุเซ็ง นักกรีฑาทีมชาติไทย ธีรชัย สัญญสำราญ นักกีฬาฮอกกีทีมชาติไทย ถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเยาวชนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้