พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางสร้างการรับรู้ด้านการศึกษา เพื่อความมั่นคง

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้รับหน้าที่เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางสร้างการรับรู้ด้านการศึกษา เพื่อความมั่นคง

ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร