ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟประจำปี 2562 ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวยะลา

พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาตและพลโทธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟประจำปี 2562 ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวยะลา โดยมูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวยะลา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มี นายจักรกฤษณ์  ธัญญคุณากรสกุล ประธานการจัดงาน พร้อมด้วยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พันเอกชลัช  ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้การต้อนรับ รวมทั้งข้าราชการ  พี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้แก่จังหวัดยะลา และส่งเสริมการท่องเที่ยว  ทั้งนี้มีพี่น้องไทยมุสลิมจำนวนหนึ่งให้ความสนใจมาร่วมชมกิจกรรมด้วย