ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่องหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่องหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภายในงานประชุมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนครั้งที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ติดตามคลิปต่อไปได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCWXyUQudht_WKL61nuNYSxQ?view_as=subscriber