ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมกิจกรรม กิจกรรมกฎหมายพิเศษสู่ชุมชน (เวทีครั้งที่ 10) จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกสกล ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโทยุทธนา ปานมุข ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นายสุไลมาน เจ๊ะและ ผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนายดุลยา เละเซ็น เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจที่ 2 งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกับ สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมกฎหมายพิเศษสู่ชุมชน (เวทีครั้งที่ 10) ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

โดยมี คุณชญาทิตย์ จิตหลัง  ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี,คุณอิบรอเฮม แวฮามะ และ คุณนิกามาล สุไลมาน เจ้าหน้าที่นิติกรและเจ้าหน้าคุ้มครองสิทธิ สำนักงานกองทุนยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจต่อกฎหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่เยาวชนในโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา