ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหารือพิจารณาความเหมาะสมในการรับรองปฏิญญาโรงเรียนปลอดภัย

 เมื่อ 15 ม.ค.62 พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้เชิญหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. และหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมหารือพิจารณาความเหมาะสมในการรับรองปฏิญญาโรงเรียนปลอดภัย  (Safe Schools Declaration) ณ ห้องประชุม ประสงค์สุ่นศิริอาคาร 20  ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ทำเนียบรัฐบา โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุม ส่งให้กับกระทรวงต่างประเทศเพื่อดำเนินการประชุมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง