หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในฐานะ รมช.กระทรวงศึกษา จับมือโมร็อคโก สานสัมพันธ์การศึกษา แลกเปลี่ยนทุนให้นักเรียนสองประเทศ

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบายบาล ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง ความสัมพันธ์ด้านการศึกษา ระหว่างประเทศไทยกับประเทศโมร็อคโก ว่า หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปเยือนโมร็อคโก ในนามรับบาลไทย จนล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ( 22 พ.ย. 2561) ท่านโมฮัมเหม็ด เอล เฆอราส ( H.E. Mr Mohammed Rherrass ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษาและการวิจัย โมร็อกโก และคณะ มาเยือนประเทศไทย การพบปะกันครั้งนี้ นับเป็นการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งนี้เป็นการทำงานต่อเนื่องจากการเยือนโมร็อกโก ของพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และมีการทำ MOU ร่วมมือทางการศึกษาร่วมกันเมื่อเดือน กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาผลจากการประชุมจะทำให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตลอดการประชุมทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษาทางไกล และความร่วมมือด้านศาสนา ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น

พลเอกสุรเชษฐ์  กล่าวว่า การไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทย ที่ประเทศโมร็อคโก ก่อนหน้านี้ ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย แม้จะมีนักศึกษาไทยไม่มาก แต่ก็ได้ให้กำลังใจ เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้ได้กลับมาเป็นบุคลากรของชาติ ในการพัฒนาบ้านเมือง โดยเฉพาะนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ ปัจจุบันนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในโมร็อกโกจำนวน 56 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 52 คน ปริญญาโท 3 คน และปริญญาเอก 1 คน   ความสัมพันธ์ในครั้งนั้นส่งผลให้เกิดการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก (MOU) และการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนทุนระดับปริญญาโทให้แก่โมร็อกโกจำนวน 5 ทุน และฝ่ายโมร็อกโก มอบทุนให้แก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีละ 15 ทุน นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านอิสลามศึกษาและการฝึกอบรมผู้นำศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป"

สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 5 ทุน ที่รัฐบาลไทยจะมอบให้โมร็อคโก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2 ทุน ในหลักสูตรการโรงแรมการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ทุน สาขาการเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ทุน สาขาการจัดการระบบการเกษตร และ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 1 ทุน สาขาปศุสัตว์ โดยมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานและมีองค์ความรู้วิชาการที่เหมาะสม  พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าว.