ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด

เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสในกองร้อย ตชด.ที่ 447 โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดีและส่วนราชการให้การต้อนรับ ภาคบ่าย ปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง ข้อขัดข้องของโรงเรียนเอกชน และความต้องการแปรรูปไม้บางประเภทณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี