นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดงาน "วิ่งพหุวัฒนธรรม" ครั้งที่ 1 ตามเส้นทางสายวัฒนธรรม

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน "วิ่งพหุวัฒนธรรม" ครั้งที่ 1 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามเส้นทางสายวัฒนธรรม ทั้งประเภท Fun run 6K และ Mini marathon 10.5K รายได้เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กรีฑา เครื่องมือเคมีบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งและดูแลผู้พิการทางจิตใจของชมรมบุหงารายา จ.ปัตตานี โดยมีนักวิ่งกว่า 1,000 คน ร่วมงาน ฯ ณ บริเวณลานพระบรมรูป ร.5 ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี