หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดการสัมนาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ EDUdigital 2018

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดการสัมนาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ EDUdigital 2018 เมื่อ 29 พ.ย.2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา