พลเอกจำลอง เข้าร่วมประชุมขยายผลกำปงตักวา เร่งแก้ปัญหายาเสพติด เชื่อสภาสันติสุขชุมชน ที่เข้มแข็งทำให้ชุมชนเข้มแข็ง 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประชุมขยายผลกำปงตักวา สู่สภาสันติสุขตำบล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยมีปลัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มสตรี เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยพลเอกจำลอง กล่าวว่า เราต้องทำให้ สภาสันติสุขตำบล เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาหมู่บ้านของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของยาเสพติดที่ทุกคนต้องร่วมแรง ร่วมใจกันทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป เราทุกคนสามารถทำได้ หากใครมีเบาะเเส ผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด สามารถส่งเรื่องไปที่ตู้ปณ.41 ปณจ.ยะลา 95000 โดยไม่ต้องลงชื่อผู้ส่ง ก็เป็นการช่วยรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง สภาตำบลจะเข้มแข็งได้นั้น สมาชิกต้องมีการประชุม พูดคุย พบปะกันอยู่บ่อยๆ เพื่อปรึกษาในเรื่องของปัญหา หรือรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ในเรื่องของปัญหายาเสพติด ที่สามารถสรุปในภายหลังการรับฟังในวันนี้คือ 1.ต้องใช้กฏหมายกับผู้ทำผิด ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องใช้ข้อกฏหมายเดียวกันทั้งหมด 2.ใช้หลักศาสนา ไม่ว่าตะเป็นไทยพุทธ หรือไทยมุสลิม ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันโยการยึดมัสยิดหรือวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ  3.ต้องหากิจกรรมอื่นๆให้ทำ อย่างเช่นการเล่นกีฬา และ4.ต้องให้กำลังใจผู้ที่ติดยาเสพติด เพื่อให้เขาได้เลิกใช้สิ่งเหล่านั้น และตนหวังอย่างยิ่งว่า สภาสันติสุขแห่งนี้จะมีการประชุมรับฟังปัญหาและเรื่องอื่นๆในชุมชนกันบ่อยครั้งมากขึ้น