ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/หัวหน้าคณะพูดคุย ได้เข้าพบปะหารือกับ รอง ลธ.ศอ.บต.

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๑ พล.อ.อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/หัวหน้าคณะพูดคุย ได้เข้าพบปะหารือกับ พล.ร.ต.สมเกียรติ  ผลประยูร รอง ลธ.ศอ.บต. ประเด็น การสนับสนุนภารกิจการพูดคุยเพื่อสันติภาพ และการหนุนเสริมภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุม ศอ.บต.