พลเอกสุรเชษฐ์​ ชัยวงศ์​ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดสาขาการซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สาขาแรกของไทย ในอาชีวศึกษา