พลเอกสุรเชษฐ์​ ชัยวงศ์​ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล​ กล่าวถึงเรื่องการส่งเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข