พลเอกสุรเชษฐ์​ ชัยวงศ์​ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล การปรับแผนกลุ่มภารกิจงานทั้ง 7 กลุ่ม