พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ พบปะ พูดคุยกับตันศรี อับดุล ราฮิม นูร์ ร่วมหารือและวางแผนการสร้างความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ ได้พบปะ พูดคุยกับตันศรี อับดุล ราฮิม นูร์ หัวหน้าคณะผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยฯ ฝ่ายมาเลเซียโดยได้หารือและวางแผนการสร้างความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน เพื่อให้เป็นผลในทางปฏิบัติ โดย พล.อ.อุดมชัย กล่าวว่า ประเทศไทยเปิดกว้างพร้อมคุยกับผู้เห็นต่างจากรัฐบาลทุกกลุ่ม