ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะพูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบจากกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

             พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับส่วนราชการ เครือข่ายมวลชน รวมทั้งรับฟังข้อแนะนำจากกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 500 คน ณ วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 400 คน ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 400 คน ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี