ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในการอุทิศที่ดินจำนวน 21 ไร่ ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

                       นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในการอุทิศที่ดิน จำนวน 21 ไร่ ในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ให้ทางราชการเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างศูนย์ธุรกิจครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย แหล่งจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่พัก สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง ห้องประชุม ศูนย์คัดแยกผลิตผลทางการเกษตร โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี/ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เจ้าของที่ดินเป็นผู้มอบ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดีและตัวแทนกรมธนารักษ์เป็นผู้รับมอบ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นายแวอาแซ แวมามุ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน