ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาดูงานตาดีกาต้นแบบตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับตาดีกา (ตาดีกาเข้มแข็ง) รุ่นที่ 4

วันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                    พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาดูงานตาดีกาต้นแบบ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับตาดีกา (ตาดีกาเข้มแข็ง) รุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ก.ย.61 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอยี่งอ จำนวน 3 ตาดีกา อำเภอบาเจาะ จำนวน 9 ตาดีกา อำเภอจะแนะ จำนวน 10 ตาดีกา อำเภอศรีสาคร จำนวน 3 ตาดีกา อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 10 ตาดีกา และอำเภอสุไหงปาดี จำนวน 12 ตาดีกา รวมทั้งหมดจำนวน 47 ตาดีกา แบ่งเป็นชายจำนวน 78 คน และหญิงจำนวน 40 คน รวม 118 คน ณ มัสยิดบ้านเหนือ หมู่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา