พิธีปิดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล

เมื่อ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น.

           พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล ครั้งที่ 50 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของพื้นที่ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 321 คนณ ห้องประชุมโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ บ้านดอนยาง ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตำบลบางเขา ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มี 12 มัสยิดและ 12 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)