ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะหารือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโดยชุมชน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

                พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และผู้แทนธนาคารโลก (ประเทศไทย) เข้าพบปะหารือในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโดยชุมชน (CDD) ร่วมกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คำแนะนำและรับทราบแนวทางของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วย กรมพัฒนาชุมชน และฝ่ายปกครอง ณ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร