ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 ช่วงแยกจากทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาต๊ะ) – บรรจบทางหลวง 4136 (สนามบินนราธิวาส บ้านทอน)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

                นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น, นายวงศ์ศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 ช่วงแยกจากทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาต๊ะ) – บรรจบทางหลวง 4136 (สนามบินนราธิวาส บ้านทอน) รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อนำไปประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป
             สรุปผลการประชุม การก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินของราษฎรที่ถนนตัดผ่านและคาดว่าจะสามารถจ่ายค่าเวนคืนได้เสร็จในเร็ว ๆ นี้