ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมกลุ่มแกนนำองค์กรชาวพุทธในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย  และ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่  อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
  
            พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมพัฒนาสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 3 จังหวัดสงขลา, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา, ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย และผู้แทนชุมชนไทยพุทธ ประชุมกลุ่มแกนนำองค์กรชาวพุทธในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย และ อำเภอเทพา เพื่อเตรียมการก่อตั้งกลุ่มภาคประชาสังคม ของบประมาณสนับสนุนผ่าน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดโตนด  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา