ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 
ที่  อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมหารือกับนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าการจังหวัดยะลา ในการแก้ไขปัญหาตามขอร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา กรณีไม่มีไฟฟ้าใช้ มีผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วย นายอำเภอกาบัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ สำนักงานไฟฟ้า สำนักงานป่าไม้และส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหาข้อสรุปให้สำนักงานการไฟฟ้า ปักเสาไฟฟ้าตามแนวถนนเพื่อขยายไฟฟ้าให้กับประชาชนในลำดับต่อไป
 จากนั้นเดินทางไปพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อร่วมพิธีละศีลอด ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย พันตำรวจโทกฤษดา ใจแก้ว ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ปกครองอำเภอสุไหงปาดี และกำนันผู้ใหญ่บ้าน แสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีของรัฐบาลที่มีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่ง

----------------------
สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี