ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก

วันที่  4 มิถุนายน 2561 
ที่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

พลเอกวิวรรธน์  ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโทอุกฤษณ์  อากาศวิภาต และ 
พลตรีดำรงค์  บ่อสุวรรณ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกพัฒนา  มาตร์มงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบกและคณะ ที่เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ 4 และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ณ พื้นที่เรือนประทับคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
----------------------
สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า
ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี