รมช.กห./หน.ผทพ ลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ให้ ผวจ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

Subscribe to รมช.กห./หน.ผทพ ลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ให้ ผวจ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน