พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังการรายงานจากผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Subscribe to พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังการรายงานจากผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้