พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Pages

Subscribe to พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี