นาย ฉัตรพงศ์  ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะให้แนวทางการปฏิบัติงานของส่วนสร้างการรับรู้

Subscribe to นาย ฉัตรพงศ์  ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะให้แนวทางการปฏิบัติงานของส่วนสร้างการรับรู้