นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

Subscribe to นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส