นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพบปะหารือ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปปาล์มน้ำมันของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน

Subscribe to นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพบปะหารือ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปปาล์มน้ำมันของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน