นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมกับข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงปาดี และเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19

Subscribe to นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมกับข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงปาดี และเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19